Lê Huy Hoàng

Lê Huy Hoàng

Thạc sĩ ngôn ngữ học – Đại học Nhân Dân Trung Quốc;
Giảng viên tiếng Trung trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN;
Thư ký hội đồng điều hành Nhân Mỹ học đường;
Thành viên mạng Thư họa Việt Nam.

0 0 0 0