Lê Huy Hoàng

Lê Huy Hoàng

Thạc sĩ ngôn ngữ học - Đại học Nhân Dân Trung Quốc; Giảng viên tiếng Trung trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN; Thư ký hội đồng điều hành Nhân Mỹ học đường; Thành viên mạng Thư họa Việt Nam.

0 0 0 0