Văn sử thú đàm

Lại nói chuyện “hack” bài thời cổ

Trước tôi có nói đến mấy bài thơ thời Lý – Trần thực ra là… hack (nói trắng ra là “đạo văn đạo thơ” – một phần hoặc gần như toàn bộ) thơ của Trung Hoa, các bạn có thể xem lại tại đây. Hôm nay đọc được thêm một tích truyện lưu truyền trong…

Read More

Tán chuyện

Khói mây vương giấy – nhân sinh vị nghệ thuật

Vì tôi lại chợt thấy, người ta tranh cãi nhau chuyện “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh”… Tôi không rõ lắm cái thứ “nhân sinh” ở đây là nhân sinh của ai? Nhân sinh của quan khách tới thưởng lãm ư? Hình như không phải. Chúng tôi vẫn cho rằng…

Read More

Thảo thư

Tự tự thiếp

Tên gọi: Tự tự thiếp 自叙帖 Tác giả: Hoài Tố Thời gian: Đường, năm Đại Lịch thứ 12 (777 sau CN) Thể chữ: đại thảo (cuồng thảo) Hình thức: cuốn giấy, tổng cộng 126 cột, tổng cộng 968 chữ, 6 cột đầu đã mất, sau được Tô Thuấn Khâm thời Tống bổ sung. Đặc điểm…

Read More

Tác phẩm

Thơ dán tường

  Nhân viết cho 1 quán trà, được đưa cho đúng 4 chữ, bèn nghĩ đại ra một bài thơ con cóc nói về trà, 4 chữ được cho đưa vào đầu mỗi câu.

Tác phẩm

Vài chữ đem tặng

Thốn âm thị cạnh – Viết cho Cường trước khi hắn quay lại Trung Quốc Cúc cung tận tụy – viết cho anh Dương nhân dịp công ty chuyển qua văn phòng mới

ngôn ngữ học đại cương

Sơ lược về vấn đề “kịch bản” trong ngôn ngữ học tri nhận

Khung (frame) Trong khoa học tri nhận nói chung, ngôn ngữ học tri nhận nói riêng, “khung” (frame) là một mô hình tri nhận liên quan chặt chẽ tới phạm trù (category). Khái niệm “khung” lần đầu tiên được Charles Fillmore đề ra vào khoảng những năm 70 của thế kỉ trước. Định nghĩa đầu…

Read More

Văn sử thú đàm

Cạnh tranh và phát triển

Nhân lúc soạn một ít tài liệu về lịch sử Việt Nam, có tìm hiểu một vài vấn đề về sự phát triển của dân tộc thời nguyên thủy, thiết nghĩ cũng khá thú vị nên muốn chia sẻ với mọi người tại đây. Trước hết, điều đầu tiên phải nói rằng, cái gọi là…

Read More

Tác phẩm

Khai bút đầu xuân Quý Tị 2013

Năm mới Quý Tị khai bút đầu xuân cho đúng phong tục đầu năm. Chính văn: Chung Nhật Kiền Kiền Lạc khoản: “Dịch, Càn, Cửu Tam” viết: quân tử chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ, vô cữu. (quân tử ngày ngày hăng hái làm việc, buổi tối cảnh giác như nguy hiểm sắp…

Read More