Nháp đối Nôm

câu đối Nôm

Câu đối Nômviết nháp nhân dịp cuối năm, theo thể long môn đối. Nội dung:

Thiên hạ dại vô cùng, pháo nổ đì đùng thêm mất chó.

Ông nay khôn bất trị, rượu say túy lúy lại nằm mèo.

Lạc khoản 1 (Nôm): Hà Nội tháng Chạp năm Tân Mão, giáp tết (2 chữ “giáp tết” rất bậy)

Lạc khoản 2: Mặc Sinh nhân hứng đề chi