Nháp: lệ thư

Hôm nay mới chạy ra mua được mực tàu về viết. Mà phát hiện giấy trong nhà hình như cũng sắp hết đến nơi, vốn định mua thêm giấy đấy, nhưng hỏi khổ to thì bảo là không có nên lại thôi. Thôi đợi Quốc khánh rồi ra Lưu Ly Xưởng mua giấy vậy, chỗ đó giấy rẻ mà đủ loại. Giấy tập loại này, nghe tên gọi thì hoành tráng (giấy Sái Luân) nhưng chất giấy thì đúng là chỉ để làm nháp. Thời tiết ở Bắc Kinh khô hanh, viết giấy này mực khô rất nhanh, giấy bị nhăn dúm lại. Lần tới sẽ hi sinh giấy tuyên để mà tập thôi chứ giấy này không nên chơi nhiều.
Chữ “Văn” trong câu “Xứ xứ văn đề điểu” kia, rất đáng đánh đòn!