Nháp: tiểu triện bút cứng

Nhân dịp thấy người ta phát động sáng tác, mình cũng muối mặt tham gia 1 phát, nhưng mà tiền thì hết, mua rau mua thịt chưa xong, không dám mua mực tàu để viết bút lông, mà hai nữa là trước khi hết mực cũng thử viết rồi, ngán lắm nên vò giấy vứt hết đi cả! Quay sang dùng cái bút mực để viết, viết khải viết hành không thấy có ý gì mới, lại quay sang lệ, viết lệ được nửa bài ngồi thở không ra hơi, quay sang tập triện… Kết quả đây:

Toàn văn:

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch thơ:

Nước ta là của vua ta,
Sách trời ghi chép rất là chi li!
Kìa bầy nghịch lỗ ngu si,
Tin không  tao đánh cho thì te tua.
(Bản dịch lưu truyền trong dân gian, chưa khảo cứu tên dịch giả, nghe đồn tên là Phạm Văn Ánh)

Con dấu quá to so với bài viết, nên không dám đóng. Có tiền rồi sẽ khắc con bé hơn! Nói trước, đây là nháp thôi nhé!