Viết chơi vài câu đối Nôm

Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày được trăm cái Tết.
Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng cả bốn mùa xuân.

Tối ba mươi, khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ tới.
Sáng mồng một, lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ rước xuân về.