Giao thừa khai bút Nhâm Thìn 2012

Công đoạn chuẩn bị khai bút đã hoàn tất như hình trên.

Nhân năm Rồng, khai bút lấy 3 chữ “Long Vân Hội”, tất nhiên là hi vọng năm Rồng gặp nhiều may mắn, sớm “thăng” khỏi chương trình thạc sĩ và tiến thêm bước nữa nếu có thể rồi.

Lạc khoản 1: Nhâm Thìn niên tuế thủ khai bút

Lạc khoản 2: Mặc Sinh Lê Huy Hoàng thư