Hàng về rồi – 1000 năm Thăng Long

Long môn đối nôm:

Chính văn:
Nền Hoàng Thành đặt vững Long Biên, ngôi Bắc Cực muôn phương đều củng hướng.
Nền Bắc trạch xây kề Tinh chử, cảnh Tây Hồ trăm thức lại phương phu.

Thượng khoản: hưởng ứng cuộc vận động sáng tác thư pháp chào mừng đại lễ một nghìn năm Thăng Long
Hạ khoản: trích từ bài “Tụng Tây Hồ phú”, Lê Huy Hoàng kính đề vào một ngày đầu thu Hà Nội

Treo trước mặt cụ Văn Trinh Công Chu An trong Văn Miếu… hik hik…Trông xa cứ tưởng Thúy Kiều, nhìn gần lại hóa người yêu Chí Phèo! Còn một đôi câu đối nữa cơ, nhưng mà thấy nó đuối hơn nên chả tung lên đây nữa, hờ hờ! Ảnh do thầy Nam Long chụp và tung lên mạng, học trò kính cẩn down về, post lại lên đây!

Tiếc nhỉ, ngàn năm có một lần, thân một nơi, chữ một nẻo, chẳng về cùng chúng bạn vui vầy.
Buồn thay, trăm ngày được hai bức, to hai cột, nhỏ hai hàng, tháo xuống kẻo thánh nhân cười nhạo!