Khai bút đầu xuân

khai bút
tinh tiến - viết lúc giao thừa

Khai bút đầu xuân là tục lệ tốt đẹp của dân tộc ta và của… mình. Mỗi năm mình sẽ nghĩ một nội dung gì đấy để khai bút, thường là ngắn gọn thôi, chứ không đủ sức làm bài thơ đâu.

Năm ngoái viết 2 chữ “Định Tâm”定心, Định Tâm là danh từ, tức là cái tâm có định lực, không dao động. Người ta có Định Tâm, Định Lực thì khó khăn gì cũng vượt qua. Năm qua đúng là có nhiều sóng gió, cần một “định tâm” để vượt qua thật! May mà, mọi việc đã qua, và mình đủ “định tâm” với “định lực” để vượt qua nó. Thực ra thì, không cần làm gì, việc tự khắc nó sẽ qua thôi. “Định tâm” là ở chỗ, dám nhìn vào nó, đối mặt với nó, giải quyết được thì cố gắng giải quyết, không được thì chấp nhận ngã đau, và dũng cảm bắt đầu những cái mới.

Năm nay thuộc Mộc, Mộc sinh Hỏa, mình mệnh Hỏa, năm nay chắc chắn sẽ nhiều thuận lợi, kiếm được tiền. Mình lại khai bút 2 chữ “tinh tiến”精进. Vẫn là chữ của nhà Phật như “định tâm”, và vẫn… không nói gì đến nhà Phật như năm ngoái. Năm sóng gió đã qua, tâm đã định, năm nay cần tiến lên, hoàn thiện những thứ còn dở dang, bắt đầu những việc mới, tiếp tục thực hiện những mục tiêu lâu dài. Mình nghĩ “tinh tiến” là hợp với mình trong năm nay.

Năm ngoái còn “khai bút” cho ông Cường chữ “Tĩnh”, vì mệnh hắn cũng giống mệnh mình, nên chắc nhu cầu cũng… hao hao. “Khai bút” cho anh Phú chữ “Phú” theo đúng nhu cầu khổ chủ. Ngoài ra còn ai nữa thì mình không nhớ lắm, chủ yếu là Nhẫn Tâm Trí Trá đơn giản thôi thì phải.

Khai bút cái blog đến đây thôi, hi vọng năm tới 2 blog và 1 chuyên trang sẽ phát đạt.