Thơ dán tường

tho con coc

 

Nhân viết cho 1 quán trà, được đưa cho đúng 4 chữ, bèn nghĩ đại ra một bài thơ con cóc nói về trà, 4 chữ được cho đưa vào đầu mỗi câu.