Vài chữ đem tặng

Thốn âm thị cạnh

Thốn âm thị cạnh – Viết cho Cường trước khi hắn quay lại Trung Quốc

Cúc cung tận tụy

Cúc cung tận tụy – viết cho anh Dương nhân dịp công ty chuyển qua văn phòng mới