Danh chương và nhàn chương No.1

Quyết định lấy tên hiệu là Mặc Sinh默生, thỉnh thầy Bách Lĩnh khắc cho một con danh chương âm văn hai chữ Mặc Sinh đó. Trải vài phen sóng gió cuối cùng cũng đã xong, thích lắm liền post lên đây. Sở dĩ khắc âm văn vì đã có con danh chương dương văn rồi, tuy nhiên cũng có đôi chút rắc rối nhỏ, đó là con danh chương dương văn (khắc tên thật) kia do Cao Sơn khắc tặng hơi to một chút, mà con danh chương này thì lại là cỡ bé. Khổ nỗi, không có tiền chơi cỡ to, mà lúc kiếm đá bên Bắc Kinh thì cũng chẳng mang danh chương cũ đi để đo đạc được. Vậy nên đang định bụng sẽ nhờ tay Kiều Vũ khắc cho một con danh chương mới, còn danh chương cũ do Cao Sơn khắc cũng cứ để đó, lúc nào cần đóng dấu to sẽ đóng.

Tiện thể ngày xưa đi Lưu Li Xưởng cũng khắc được một con nhàn chương “Thủy cấp lưu nguyệt”, chưa có dịp khoe, nay cũng post lên đây cho quý vị cùng xem vậy! Tôi không có kiến thức chi về cái môn triện khắc này, nên cũng không dám bình luận nó ra sao, người ta khắc sao mình đành nhận vậy, tạm tin cái hàng đó sở dĩ mở cửa được ở nơi như Lưu Li Xưởng chắc cũng không đến nỗi tệ hại. Mỗi con dấu như vậy là đi đứt hơn trăm tệ, năm nay chắc chắn sẽ còn khắc thêm nữa, đành bấm bụng mà chơi thôi.