Khảo hạch ông đồ lắm chuyện vui

Thế là kì khảo hạch các “ông đồ” (tôi hơi kị từ này nhưng thôi dùng theo thiên hạ) cũng đã tổ chức được 2 năm rồi. Năm ngoái báo chí cũng kể nhiều chuyện vui, như là chuyện ông đồ dùng phao. Năm nay nghe đâu làng chữ cũng kể nhiều chuyện lắm. Riêng cái mục chữ nghĩa cũng phải kể hết ngày.

Năm ngoái có cụ viết “hộ quốc tí dân” 護國庇民 thì chữ “tí” (che chở) viết nhầm sang “thí” 屁 (trung tiện), đúng là vừa bịt mũi vừa cười. Còn đâu như năm nay các cụ không bị đố hiểm chữ nghĩa nữa, cho đề có chữ sẵn, chỉ việc viết sao cho đủ yêu cầu, ấy mà cũng trượt đầy rẫy. Có cụ chữ viết ở nhà đem nộp thì đẹp như cổ nhân, đến lúc tự tay viết thì như quét rác, hỏi ra thì thành thật khai là ở nhà… tô lại chữ mẫu.

Nghĩ bụng có khi năm tới cũng nên làm bút lục, ghi chép lại những chuyện này, vì dự kiến là chuyện hài còn nhiều năm!