Nhân chuyến đi Lưu Li Xưởng thu 2011

Lưu Li Xưởng  là khu phố bán văn phòng tứ bảo, thư pháp, quốc họa, đồ cổ lâu đời ở Bắc Kinh.

Chiều qua lại dạo bộ qua những cửa hàng quen thuộc nơi đây: Cổ Nghệ Trai, Đỉnh Lâm Hiên, Văn Phòng Tứ Bảo Đường, Cấp Cổ Trai, Bảo Thúy Đường, Vinh Cổ Trai…

Rẽ vào Cổ Nghệ Trai, đặt một con triện mã não 2 chữ Vô Thường dương văn (giờ mới biết mã não chỉ làm được dương văn), sau đó lượn tiếp ra Đỉnh Lâm Hiên đặt một con triện đá nữa, 2 chữ Vô Vi âm văn, nhàn chương hình giọt nước. Nửa tiếng sau quay lại Đỉnh Lâm Hiên, bà bán hàng hỏi: “ban nãy mày đặt một con mã não nữa phải không?” “Phải, nhưng không phải ở đây mà!” “Ờ, thực ra bọn tao đều khắc ở chỗ Cổ Nghệ Trai cả thôi! Nhìn thì đoán là của 1 người.” Ôi giời, chịu thật!