vungtap10

Cơ tàng Cử hỏa kiêm Hoài tuyết, Tích trước Đường yên dữ Hán vân, Lưu đắc càn khôn trung nghĩa tiết, Cao đàm thiên cổ nhất hoàn nhân