Lệ thư

Vương Phúc Am lệ thư thiên tự văn

Tác giả: Vương Phúc Am 王福庵 (1880 – 1960), tên thật là Thọ Kỳ 壽祺, hiệu là Phúc Am, năm 70 tuổi đổi hiệu là Trì Mặc Lão Nhân 持默老人, là đại gia triện thư thời cận đại, lệ thư cũng rất đẹp. Bản Thiện Tự Văn này mang đậm nét Hán lệ nhưng cũng…

Read More

Thảo thư

Tự tự thiếp

Tên gọi: Tự tự thiếp 自叙帖 Tác giả: Hoài Tố Thời gian: Đường, năm Đại Lịch thứ 12 (777 sau CN) Thể chữ: đại thảo (cuồng thảo) Hình thức: cuốn giấy, tổng cộng 126 cột, tổng cộng 968 chữ, 6 cột đầu đã mất, sau được Tô Thuấn Khâm thời Tống bổ sung. Đặc điểm…

Read More

Lệ thư

Thoán Bảo Tử Bi

Tên đầy đủ: Tấn cố Trấn Uy Tướng Quân Kiến Ninh Thái Thú Thuán Phủ Quân mộ bi 晉故振威將軍建甯太守爨府君墓碑 Thời gian: trên bia khắc niên hiệu là “Thái Hanh tứ niên tuế tại Ất Tị” (năm Thái Hanh thứ tư, Ất Tị). Thái Hanh là niên hiệu của Tấn An Đế (nhà Đông Tấn). Thực…

Read More

Khải thư

Diệu Nghiêm tự kí

Tên đầy đủ: Hồ Châu Diệu Nghiêm tự kí湖州妙嚴寺記 Tác giả: Mâu Hiến牟巘 soạn văn, Triệu Mạnh Phủ 趙孟頫 (1254 – 1322) viết và làm triện. Thời gian: chưa rõ Thể chữ: Khải thư Đặc điểm thư pháp: Diệu Nghiêm tự kí là một tác phẩm tiêu biểu cho khải thư Triệu Mạnh Phủ, bút…

Read More

Khải thư

Đảm Ba bi

Tên đầy đủ: Đại Nguyên sắc tứ Long Hưng tự Đại Giác Phổ Từ Quảng Chiếu Vô Thượng Đế Sư chi bi大元敕賜龍興寺大覺普慈光照無上帝師之碑 Tác giả: Triệu Mạnh Phủ 趙孟頫 (1254 – 1322) Thời gian: Năm Diên Hựu thứ 3 đời Nguyên (1316 sau CN.) Thể chữ: chủ yếu là Khải Đặc điểm thư pháp: Nửa đầu…

Read More

Lệ thư

Tào Toàn bi

Tên đầy đủ: Hán Cáp Dương lệnh Tào Toàn bi汉郃阳令曹全碑 Thời gian: năm Trung Bình thứ 2 đời Hán (185 sauCN) Thể chữ: Lệ Đặc điểm thư pháp: Được coi là “bông hoa lạ” trong số bia đá thời Hán, Tào Toàn bi có kết cấu ngay ngắn, thư pháp biến hóa, đặc biệt hoa…

Read More

Lệ thư

Trương Thiên bi

Tên đầy đủ trên trán bia: Hán cố Cô thành trưởng Đãng Âm lệnh  Trương quân biểu tụng汉故毂城长荡阴令张君表颂. Thời gian: năm Trung Bình thứ 3 đời Đông Hán (năm 186 sauCN). Thể chữ: Lệ Đặc điểm thư pháp: Chữ trên bia thuộc thể chữ Lệ có mang nhiều ý của Triện. Chữ trên Trương Thiên…

Read More