Lệ thư

Vương Phúc Am lệ thư thiên tự văn

Tác giả: Vương Phúc Am 王福庵 (1880 – 1960), tên thật là Thọ Kỳ 壽祺, hiệu là Phúc Am, năm 70 tuổi đổi hiệu là Trì Mặc Lão Nhân 持默老人, là đại gia triện thư thời cận đại, lệ thư cũng rất đẹp. Bản Thiện Tự Văn này mang đậm nét Hán lệ nhưng cũng…

Read More

Lệ thư

Thoán Bảo Tử Bi

Tên đầy đủ: Tấn cố Trấn Uy Tướng Quân Kiến Ninh Thái Thú Thuán Phủ Quân mộ bi 晉故振威將軍建甯太守爨府君墓碑 Thời gian: trên bia khắc niên hiệu là “Thái Hanh tứ niên tuế tại Ất Tị” (năm Thái Hanh thứ tư, Ất Tị). Thái Hanh là niên hiệu của Tấn An Đế (nhà Đông Tấn). Thực…

Read More

Lệ thư

Tào Toàn bi

Tên đầy đủ: Hán Cáp Dương lệnh Tào Toàn bi汉郃阳令曹全碑 Thời gian: năm Trung Bình thứ 2 đời Hán (185 sauCN) Thể chữ: Lệ Đặc điểm thư pháp: Được coi là “bông hoa lạ” trong số bia đá thời Hán, Tào Toàn bi có kết cấu ngay ngắn, thư pháp biến hóa, đặc biệt hoa…

Read More

Lệ thư

Trương Thiên bi

Tên đầy đủ trên trán bia: Hán cố Cô thành trưởng Đãng Âm lệnh  Trương quân biểu tụng汉故毂城长荡阴令张君表颂. Thời gian: năm Trung Bình thứ 3 đời Đông Hán (năm 186 sauCN). Thể chữ: Lệ Đặc điểm thư pháp: Chữ trên bia thuộc thể chữ Lệ có mang nhiều ý của Triện. Chữ trên Trương Thiên…

Read More