Tác phẩm

Thơ dán tường

  Nhân viết cho 1 quán trà, được đưa cho đúng 4 chữ, bèn nghĩ đại ra một bài thơ con cóc nói về trà, 4 chữ được cho đưa vào đầu mỗi câu.

Tác phẩm

Vài chữ đem tặng

Thốn âm thị cạnh – Viết cho Cường trước khi hắn quay lại Trung Quốc Cúc cung tận tụy – viết cho anh Dương nhân dịp công ty chuyển qua văn phòng mới

Tác phẩm

Khai bút đầu xuân Quý Tị 2013

Năm mới Quý Tị khai bút đầu xuân cho đúng phong tục đầu năm. Chính văn: Chung Nhật Kiền Kiền Lạc khoản: “Dịch, Càn, Cửu Tam” viết: quân tử chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ, vô cữu. (quân tử ngày ngày hăng hái làm việc, buổi tối cảnh giác như nguy hiểm sắp…

Read More

Tác phẩm

Đại đạo vô hình

Lúc xưa, có bạn nhờ đến viết chữ cho buổi khai giảng, ngặt vì đường xá xa xôi, chức trách tại thân, không thể tới được. Lại nhân dịp một vài bằng hữu học tiếng Đông Doanh nghe người khác kể lại mà cho rằng tôi không đến nỗi kém, bèn mời tôi qua nói…

Read More

Tác phẩm

Giao thừa khai bút Nhâm Thìn 2012

Công đoạn chuẩn bị khai bút đã hoàn tất như hình trên. Nhân năm Rồng, khai bút lấy 3 chữ “Long Vân Hội”, tất nhiên là hi vọng năm Rồng gặp nhiều may mắn, sớm “thăng” khỏi chương trình thạc sĩ và tiến thêm bước nữa nếu có thể rồi. Lạc khoản 1: Nhâm Thìn…

Read More

Tác phẩm

Bút cứng phá giấy chơi

Vẫn chưa có tiền để mua lấy lọ mực viết bút lông, lại lôi bút sắt ra nghịch tiếp vậy! Viết 1 bài nộp lên Thư Họa Việt Nam, còn dư mực trong bút, chơi nốt bài nữa cho vui. Bài 1: Nam quốc sơn hà (kì thực không thích viết những bài quá quen…

Read More

Tác phẩm

Khai bút hộ

Đầu năm khai bút, ấy là truyền thống tốt đẹp trọng chữ thánh hiền của dân nước Nam ta vậy. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là mình lại khai bút (of course), mà còn khai bút hộ người khác nữa cơ! 2 năm nay, mỗi năm đều “khai bút” hộ anh Phú và…

Read More

Tác phẩm

Khai bút đầu xuân

Khai bút đầu xuân là tục lệ tốt đẹp của dân tộc ta và của… mình. Mỗi năm mình sẽ nghĩ một nội dung gì đấy để khai bút, thường là ngắn gọn thôi, chứ không đủ sức làm bài thơ đâu. Năm ngoái viết 2 chữ “Định Tâm”定心, Định Tâm là danh từ, tức…

Read More

Tác phẩm

Hàng về rồi – 1000 năm Thăng Long

Long môn đối nôm: Chính văn: Nền Hoàng Thành đặt vững Long Biên, ngôi Bắc Cực muôn phương đều củng hướng. Nền Bắc trạch xây kề Tinh chử, cảnh Tây Hồ trăm thức lại phương phu. Thượng khoản: hưởng ứng cuộc vận động sáng tác thư pháp chào mừng đại lễ một nghìn năm Thăng…

Read More