Hán - Việt

Về vài tên riêng trong Thủy Hử

Nhân dịp đang chiếu phim Thủy Hử bộ mới, nghĩ có vài cái tên riêng có chút “vấn đề” nho nhỏ, tự nhiên nghĩ ra nên post lên đây. Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái Tiều Cái là người “sáng lập” ra đội ngũ Lương Sơn Bạc ban đầu (Lương Sơn trước đó thuộc về…

Read More

Hán - Việt

Về âm Hán Việt của chữ倩

Chữ倩 nghĩa là “đẹp” (tạm không bàn đến ngữ nghĩa của chữ), tiếng phổ thông đọc là qiàn, là một chữ không có trong số những chữ Hán – âm Hán thường dùng của tiếng Việt, vì thế, chuyện âm Hán Việt không thống nhất cũng là điều có thể lí giải. Hiện tại tôi…

Read More

Hán - Việt

Âm Hán Việt cổ và âm Hán đã Việt hóa

Tác giả: Vương Lực. Giới thiệu: Vương Lực (1900-1986), tên chữ là Liễu Nhất, người huyện Bác Bạch, tỉnh Quảng Tây, là nhà ngôn ngữ học danh tiếng của Trung Quốc, một trong những người đặt nền móng cho ngôn ngữ học hiện đại Trung Quốc. Trong khoảng năm 1939 – 1940, ông sang Việt…

Read More

Hán - Việt

“Châu” hay “Chu”?

Cho tới nay, một số chữ Hán vẫn tồn tại hai cách đọc Hán Việt, xét về mặt ý nghĩa thì không có sự phân bố ý nghĩa của hai âm đọc đó (tức là dù đọc âm nào thì ý nghĩa vẫn như nhau). Ở đây tôi khảo sát hai âm đọc thường gặp…

Read More