ngôn ngữ học đại cương

Bất khả tri

Có một nhà ngôn ngữ học, mà những quan điểm thiên tài của ông bị người đương thời bỏ quên, mãi sau khi ông mất người ta mới lật giở lại, và thậm chí một trào lưu nghiên cứu tư tưởng của ông được hình thành, đó là nhà ngôn ngữ học người Phổ Wilheim…

Read More

Hán - Việt

Âm Hán Việt cổ và âm Hán đã Việt hóa

Tác giả: Vương Lực. Giới thiệu: Vương Lực (1900-1986), tên chữ là Liễu Nhất, người huyện Bác Bạch, tỉnh Quảng Tây, là nhà ngôn ngữ học danh tiếng của Trung Quốc, một trong những người đặt nền móng cho ngôn ngữ học hiện đại Trung Quốc. Trong khoảng năm 1939 – 1940, ông sang Việt…

Read More

ngôn ngữ học đại cương

Chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa duy lý

Ghi chép cuộc nói chuyện giữa nhà ngôn ngữ học Pháp Mitsou Ronat với Noam Chomsky, trích từ chương 4 cuốn sách “Ngôn Ngữ và Trách Nhiệm” (Language and Responsibility – Noam Chomsky). Dịch theo bản tiếng Trung, tham khảo nguyên bản tiếng Anh tại Chomsky.info. Bản dịch tiếng Trung có hơi lẫn lộn giữa…

Read More

Hán - Việt

“Châu” hay “Chu”?

Cho tới nay, một số chữ Hán vẫn tồn tại hai cách đọc Hán Việt, xét về mặt ý nghĩa thì không có sự phân bố ý nghĩa của hai âm đọc đó (tức là dù đọc âm nào thì ý nghĩa vẫn như nhau). Ở đây tôi khảo sát hai âm đọc thường gặp…

Read More

ngôn ngữ học đại cương

Đôi điều về Presupposition

Presuposition là 1 khái niệm trong triết học được đưa vào ngôn ngữ học (cụ thể là trong ngữ nghĩa học và ngữ dụng học), ở đây tạm dịch là “tiên đề” (chưa tham khảo cách dịch của các học giả trong nước). 1.Trong Ngữ nghĩa học, Tiên đề dùng để chỉ những ý nghĩa…

Read More

ngôn ngữ học đại cương

“Ngôn ngữ” và “lời nói” – Saussure và Jespersen

“Ngôn ngữ” là gì? Theo như cách mà mọi người hiểu và ý nghĩa mà mọi người hay sử dụng (không phải là những người nghiên cứu về ngôn ngữ), thì khái niệm “ngôn ngữ” có thể là: Phong cách viết, nói của một cá nhân. (VD: Ngôn ngữ của anh ấy rất trau chuốt,…

Read More