Đường luật

Vô đề – Lỗ Tấn

無題 魯迅 慣於長夜過春時,挈婦將雛鬢有絲。夢裡依稀慈母淚,城頭變幻大王旗。忍看朋輩成新鬼,怒向刀叢覓小詩。吟罷低眉無寫處,月光如水照緇衣。 Vô đề Lỗ Tấn Quán ư trường dạ quá xuân thì,Khiết phụ tương sồ mấn hữu ti.Mộng lí y hi từ mẫu lệ,Thành đầu biến huyễn đại vương kì.Nhẫn khan bằng bối thành tân quỷ,Nộ hướng đao tòng mịch tiểu thi.Ngâm bãi đê mi vô tả xứ,Nguyệt quang như thủy chiếu truy…

Read More

Đường luật

Nhất thụ lê hoa – Tô Đông Pha

十八新娘八十郎 蒼蒼白髮對紅妝 鴛鴦被裡成雙夜 一樹梨花壓海棠 Thập bát tân nương, bát thập lang, Thương thương bạch phát đối hồng trang. Uyên ương bị lí thành song dạ, Nhất thụ lê hoa áp hải đường. Tạm dịch thơ: Gái xoan lấy lão làm chồng, Tóc sương lại có má hồng kề bên. Chăn uyên ương ấy một đêm,…

Read More

Đường luật

Bạc thuyền Qua Châu – Vương An Thạch

泊船瓜洲 王安石 京口瓜洲一水間 鐘山只隔幾重山 春風又綠江南岸 明月何時照我還 Bạc thuyền Qua Châu Vương An Thạch Kinh Khẩu, Qua Châu nhất thủy gian, Chung san chỉ cách kỉ trùng san. Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, Minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn? Bản dịch của Nam Trân: Đỗ thuyền bến Qua Châu Vương An Thạch Qua…

Read More

Đường luật

Vịnh Bạch Hải Đường (Hồng Lâu Mộng)

詩皆為曹雪芹所作,出於《紅樓夢》第三十七回。 Thơ đều do Tào Tuyết Cần sáng tác, xuất hiện trong hồi thứ 37 Hồng Lâu Mộng 咏白海棠(1)【賈探春】 斜陽寒草帶重門 苔翠盈鋪雨後盆 玉是精神難比潔 雪為肌骨易銷魂 芳心一點嬌無力 倩影三更月有痕 莫謂縞仙能羽化 多情伴我詠黃昏 Vịnh Bạch Hải Đường (1) (Giả Thám Xuân) Tà dương hàn thảo đới trùng môn, Đài thúy doanh phô vũ hậu bồn. Ngọc thị tinh thần nan tỉ…

Read More

Đường luật

Thôn cư thư hỉ (Lục Du)

村居書喜 陸遊 紅橋梅市曉山橫, 白塔樊江春水生。 花氣襲人知驟暖, 鵲聲穿樹喜新晴。 坊場酒賤貧猶醉, 原野泥深老亦耕。 最喜先期官賦足, 經年無吏叩柴荊。 Âm Hán Việt: Hồng kiều mai thị hiểu sơn hoành, Bạch tháp Phàn giang xuân thủy sinh. Hoa khí tập nhân tri sậu noãn, Thước thanh xuyên thụ hỉ tân tình. Phường trường tửu tiện bần do túy, Nguyên dã nê thâm lão diệc canh.…

Read More