Từ

Thẩm viên xuân – Tuyết (Mao Trạch Đông)

沁园春·雪 毛泽东 北國風光,千里冰封,萬里雪飘。 望長城內外,惟餘莽莽。 大河上下,頓失滔滔。 山舞銀蛇,原馳蠟象,欲與天公試比高。 須晴日,看紅妝素裹,分外妖嬈。 江山如此多嬌,引無數英雄競折腰。 惜秦皇漢武,略輸文采,唐宗宋祖,稍遜風騷。 一代天驕成吉思汗,只識彎弓射大雕。 俱往矣,數風流人物,還看今朝。 Thẩm viên xuân – Tuyết Mao Trạch Đông Bắc quốc phong quang, thiên lí băng phong, vạn lí tuyết phiêu. Vọng Trường Thành nội ngoại, duy dư mãng mãng. Đại hà thượng hạ, đốn thất thao thao. Sơn vũ ngân xà, nguyên trì lạp…

Read More

Từ

Hành hương tử – Tô Thức

  行香子 蘇軾 清夜無塵 月色如銀 酒斟時須滿十分 浮名浮利 虛苦勞神 嘆隙中駒 石中火 夢中身 雖抱文章開口誰親 且陶陶 樂盡天真 幾時歸去 做個閒人 對一張琴 一壺酒 一溪雲 Hành hương tử Tô Thức Thanh dạ vô trần, nguyệt sắc như ngân. Tửu châm thời, tu mãn thập phân. Phù danh phù lợi, hư khổ lao thần. Thán khích trung câu, thạch trung hỏa, mộng…

Read More

Từ

Bồ Tát man – Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo

菩薩蠻(人人盡說江南好) 韋莊 人人盡說江南好 遊人只合江南老 春水碧於天 畫船聽雨眠 壚邊人似月 皓腕凝霜雪 未老莫還鄉 還鄉須斷腸 Bồ Tát Man (nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo) Vi Trang Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo, Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão. Xuân thủy bích ư thiên, Họa thuyền thính vũ miên. Lô biên nhân tự nguyệt, Hạo uyển ngưng sương…

Read More

Từ

Thanh thanh mạn (Lý Thanh Chiếu)

聲聲慢 李清照 尋尋覓覓, 冷冷清清, 淒淒慘慘戚戚。 乍暖還寒時候, 最難將息。 三杯兩盞淡酒, 怎敵他 晚來風急? 雁過也, 正傷心, 卻是舊時相識。 滿地黃花堆積, 憔悴損, 如今有誰堪摘? 守著窗兒, 獨自怎生得黑? 梧桐更兼細雨, 到黃昏, 點點滴滴。 這次第, 怎一個愁字了得!

Từ

Vũ lâm linh (Liễu Vĩnh)

雨霖鈴 柳永 寒蟬淒切 對長亭晚驟雨初歇。 都門帳飲無緒。 留戀處蘭舟催發。 執手相看淚眼, 竟無語凝噎。 念去去, 千里煙波。 暮靄沉沉楚天闊。 多情自古傷離別, 更那堪冷落清秋節? 今宵酒醒何處? 楊柳岸曉風殘月。 此去經年, 應是良辰好景虛設。 便縱有千種風情, 更與何人說? Âm Hán Việt: Vũ Lâm Linh (Liễu Vĩnh) Hàn thiền thê thiết, Đối trường đình vãn sậu vũ sơ yết. Đô môn trướng ẩm vô tự, Lưu luyến xứ, lan chu thôi phát. Chấp thủ tương…

Read More