Văn sử thú đàm

Diderot với con đường Khai sáng bằng tiểu thuyết

(Ghi chép bài giảng của giáo sư Lý Hoằng Tường – Đại học Sư phạm Hoa Đông, Trung Quốc) Dẫn ngôn Jürgen Habermas từng cho rằng, xã hội và chính trị hiện thời đang có xu hướng “tái phong kiến hóa”.  Nói đến “phong kiến” là nói đến những tính chất như “nô dịch”, “mất…

Read More

Văn sử thú đàm

Thuyết “thư cưu”

Quan quan thư cưu, Tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. 關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 (trích thơ “quan thư”, thuộc phần “Nam phong”, sách Kinh Thi) Đây là bài thơ đầu tiên trong Kinh Thi, là một bài thơ tình, kể về nỗi nhớ nhung của chàng trai với cô gái khi chàng…

Read More

Văn sử thú đàm

Lại nói chuyện “hack” bài thời cổ

Trước tôi có nói đến mấy bài thơ thời Lý – Trần thực ra là… hack (nói trắng ra là “đạo văn đạo thơ” – một phần hoặc gần như toàn bộ) thơ của Trung Hoa, các bạn có thể xem lại tại đây. Hôm nay đọc được thêm một tích truyện lưu truyền trong…

Read More

Văn sử thú đàm

Cạnh tranh và phát triển

Nhân lúc soạn một ít tài liệu về lịch sử Việt Nam, có tìm hiểu một vài vấn đề về sự phát triển của dân tộc thời nguyên thủy, thiết nghĩ cũng khá thú vị nên muốn chia sẻ với mọi người tại đây. Trước hết, điều đầu tiên phải nói rằng, cái gọi là…

Read More

Văn sử thú đàm

Về 2 bài thơ thiền Lý Trần

Bài thứ nhất là bài Ngư Nhàn漁閑 của Không Lộ thiền sư. Toàn bài như sau: 萬里清江萬里天 一村桑柘一村煙 漁翁睡著無人喚 過午醒來雪滿船 Vạn lí thanh giang vạn lí thiên, Nhất thôn tang giá nhất thôn yên. Ngư ông thụy trước vô nhân hoán, Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. Bài này vẫn được dạy trong sách…

Read More

Văn sử thú đàm

Suy nghĩ về điển tích “tọa hoài bất loạn”

Nhân đọc sách của chuyên gia tính cách học Lạc Gia (Trung Quốc) có nhắc đến chuyện “tọa hoài bất loạn”, thấy hay, thuật lại và bổ sung thêm vài ý kiến như sau: Liễu Hạ Huệ, họ Triển, tên Hoạch, chữ là Tử Cầm, vùng thực ấp của ông tên là Liễu Hạ, thụy…

Read More

Văn sử thú đàm

Tây Du thần tiên phổ

Như ngày trước, tôi đã kể đôi câu chuyện về các nhân vật trong Tây Du Kí, lại có thêm một bài bàn riêng về yêu quái, nay gặp lúc thư nhàn, đọc lại những thần tích của Tàu, mà đem ra đây, thêm nốt bài nữa về Tây Du cho đủ bộ, bàn về…

Read More

Văn sử thú đàm

Lại nói về “cầm tinh”

Từ “cầm tinh” tương đối quen thuộc đối với người Việt Nam, khi kể về tuổi, người Việt cho rằng sinh năm nào thì cầm tinh con đó, sinh năm Tí thì cầm tinh con chuột, sinh năm Sửu thì cầm tinh con trâu… Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của từ “cầm tinh” lại…

Read More

Văn sử thú đàm

Tống Giang vs. Lưu Bị

Tống Giang là đầu lĩnh Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử, Lưu Bị là nhân vật sớm hơn, Hán Chiêu Liệt Đế nước Tây Thục thời Tam Quốc. Hai nhân vật này được La Quán Trung và Thi Nại Am thay nhau PR rất ác trên truyền thông. Tuy đã quen thuộc, nhưng hai…

Read More