Thơ hiện đại

The silent of Vadjra Guru Pema

班扎古鲁白玛的沉默 作者:扎西拉姆·多多 你见,或者不见我    See me, or see me not 我就在那里                I am here 不悲不喜。                 Without joy or tear 你念,或者不念我    Think of me, or think of me not 情就在那里                 Affection is here 不来不去。                  Despite the change of year 你爱,或者不爱我    Love me, or love me not 爱就在那里                Love is here 不增不减。                  And won’t…

Read More

Tán chuyện

Năm mới nói chuyện xin chữ

Không biết từ cái đời thuở nào, rộ lên trò xin chữ cho chữ… Chắc là từ thời lâu lắm rồi, dưới quê họ thích xin chữ của một ông đồ làng nào đó về, trang trí nhà cửa và để giả vờ ngẫm nghĩ về cái sự học hoặc về cái gọi là đời…

Read More

Tác phẩm

Khai bút đầu xuân

Khai bút đầu xuân là tục lệ tốt đẹp của dân tộc ta và của… mình. Mỗi năm mình sẽ nghĩ một nội dung gì đấy để khai bút, thường là ngắn gọn thôi, chứ không đủ sức làm bài thơ đâu. Năm ngoái viết 2 chữ “Định Tâm”定心, Định Tâm là danh từ, tức…

Read More

ngôn ngữ học đại cương

Tính võ đoán và tính hình hiệu của ngôn ngữ

Trong khoàng mấy chục năm gàn đây, ý kiến nghi ngờ tính võ đoán của ngôn ngữ ngày càng nhiều, nhiều học giả đã phủ định mạnh mẽ nguyên tắc về tính võ đoán của ngôn ngữ do F.d.Saussure đưa ra. Tuy nhiên, vẫn có rất đông các nhà ngôn ngữ học lên tiếng bảo…

Read More

ngôn ngữ học đại cương

Bất khả tri

Có một nhà ngôn ngữ học, mà những quan điểm thiên tài của ông bị người đương thời bỏ quên, mãi sau khi ông mất người ta mới lật giở lại, và thậm chí một trào lưu nghiên cứu tư tưởng của ông được hình thành, đó là nhà ngôn ngữ học người Phổ Wilheim…

Read More

Hán - Việt

Âm Hán Việt cổ và âm Hán đã Việt hóa

Tác giả: Vương Lực. Giới thiệu: Vương Lực (1900-1986), tên chữ là Liễu Nhất, người huyện Bác Bạch, tỉnh Quảng Tây, là nhà ngôn ngữ học danh tiếng của Trung Quốc, một trong những người đặt nền móng cho ngôn ngữ học hiện đại Trung Quốc. Trong khoảng năm 1939 – 1940, ông sang Việt…

Read More

ngôn ngữ học đại cương

Chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa duy lý

Ghi chép cuộc nói chuyện giữa nhà ngôn ngữ học Pháp Mitsou Ronat với Noam Chomsky, trích từ chương 4 cuốn sách “Ngôn Ngữ và Trách Nhiệm” (Language and Responsibility – Noam Chomsky). Dịch theo bản tiếng Trung, tham khảo nguyên bản tiếng Anh tại Chomsky.info. Bản dịch tiếng Trung có hơi lẫn lộn giữa…

Read More

Hán - Việt

“Châu” hay “Chu”?

Cho tới nay, một số chữ Hán vẫn tồn tại hai cách đọc Hán Việt, xét về mặt ý nghĩa thì không có sự phân bố ý nghĩa của hai âm đọc đó (tức là dù đọc âm nào thì ý nghĩa vẫn như nhau). Ở đây tôi khảo sát hai âm đọc thường gặp…

Read More

ngôn ngữ học đại cương

Đôi điều về Presupposition

Presuposition là 1 khái niệm trong triết học được đưa vào ngôn ngữ học (cụ thể là trong ngữ nghĩa học và ngữ dụng học), ở đây tạm dịch là “tiên đề” (chưa tham khảo cách dịch của các học giả trong nước). 1.Trong Ngữ nghĩa học, Tiên đề dùng để chỉ những ý nghĩa…

Read More