Tác phẩm

Bút cứng phá giấy chơi

Vẫn chưa có tiền để mua lấy lọ mực viết bút lông, lại lôi bút sắt ra nghịch tiếp vậy! Viết 1 bài nộp lên Thư Họa Việt Nam, còn dư mực trong bút, chơi nốt bài nữa cho vui. Bài 1: Nam quốc sơn hà (kì thực không thích viết những bài quá quen…

Read More

Bản nháp

Nháp: tiểu triện bút cứng

Nhân dịp thấy người ta phát động sáng tác, mình cũng muối mặt tham gia 1 phát, nhưng mà tiền thì hết, mua rau mua thịt chưa xong, không dám mua mực tàu để viết bút lông, mà hai nữa là trước khi hết mực cũng thử viết rồi, ngán lắm nên vò giấy vứt…

Read More

Khác

Cổ diễm ca – quỳnh thố

煢煢白兔 東走西顧 衣不如新 人不如故 Quỳnh quỳnh bạch thố, Đông tẩu tây cố. Y bất như tân, Nhân bất như cố. Dịch nghĩa: Có con thỏ trắng bơ vơ, Đi về đông, vẫn muốn chờ phía tây. Áo quần mà mới thì hay, Người ta bạn cũ vui vầy là hơn. Chú thích: Bài thơ vận…

Read More

Tán chuyện

Danh chương và nhàn chương No.1

Quyết định lấy tên hiệu là Mặc Sinh默生, thỉnh thầy Bách Lĩnh khắc cho một con danh chương âm văn hai chữ Mặc Sinh đó. Trải vài phen sóng gió cuối cùng cũng đã xong, thích lắm liền post lên đây. Sở dĩ khắc âm văn vì đã có con danh chương dương văn rồi,…

Read More

Văn sử thú đàm

2 vấn đề về quốc sử

Trong tình hình ai cũng kêu ca điểm môn sử thi đại học quá thấp như hiện nay, thêm 1 bài hay bớt 1 bài kêu ca về tình hình chắc cũng chẳng có vấn đề gì, nên tôi sẽ không kêu ca thêm nữa. Tôi chỉ kêu ca về những bài kêu ca trên…

Read More

Đường luật

Nhất thụ lê hoa – Tô Đông Pha

十八新娘八十郎 蒼蒼白髮對紅妝 鴛鴦被裡成雙夜 一樹梨花壓海棠 Thập bát tân nương, bát thập lang, Thương thương bạch phát đối hồng trang. Uyên ương bị lí thành song dạ, Nhất thụ lê hoa áp hải đường. Tạm dịch thơ: Gái xoan lấy lão làm chồng, Tóc sương lại có má hồng kề bên. Chăn uyên ương ấy một đêm,…

Read More

Tán chuyện

Có những thứ không thể biết nó bao nhiêu kg

Ài dà, hôm nay đã xem cái phóng sự về thư pháp trên VTC10. Nào là “tiền vệ”, “tiền về”, nào là gì gì đó… Đại ý của cái phóng sự đó là, thời đại thay đổi rồi, thư pháp cũng phải thay đổi, tiếp nhận cái mới, sáng tạo cái mới… Cái đó thì…

Read More