Hán - Việt

Về âm Hán Việt của chữ倩

Chữ倩 nghĩa là “đẹp” (tạm không bàn đến ngữ nghĩa của chữ), tiếng phổ thông đọc là qiàn, là một chữ không có trong số những chữ Hán – âm Hán thường dùng của tiếng Việt, vì thế, chuyện âm Hán Việt không thống nhất cũng là điều có thể lí giải. Hiện tại tôi…

Read More

Tán chuyện

Thư đàn giai phẩm

Chọn lọc một số tác phẩm trong cuộc triển lãm thư pháp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, trong tay vẫn còn ảnh chụp vài tác phẩm đẹp nữa mà cứ tạm cất đi cái đã, nếu các cụ đã cãi nhau xong thì chắc sẽ in vựng tập sớm thôi. Rất tiếc là một…

Read More

ngôn ngữ học đại cương

Sơ lược về phạm trù và nguyên dạng

Phạm trù hóa (categorization) là một  thao tác cơ bản nhất của tư duy, nếu không có sự phạm trù hóa, tư duy của chúng ta chỉ là một tập hợp những thành phần riêng lẻ, hỗn độn, không quy luật, không liên hệ. Theo quan điểm truyền thống, phạm trù (category) là một tập…

Read More

Đường luật

Bạc thuyền Qua Châu – Vương An Thạch

泊船瓜洲 王安石 京口瓜洲一水間 鐘山只隔幾重山 春風又綠江南岸 明月何時照我還 Bạc thuyền Qua Châu Vương An Thạch Kinh Khẩu, Qua Châu nhất thủy gian, Chung san chỉ cách kỉ trùng san. Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, Minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn? Bản dịch của Nam Trân: Đỗ thuyền bến Qua Châu Vương An Thạch Qua…

Read More

Thơ hiện đại

再别康桥 Tạm biệt Cambridge

  再别康桥 徐志摩(1897~1931)   轻轻地我走了, 正如我轻轻地来。 我轻轻地招手, 作别西天的云彩。 那河畔的金柳 是夕阳中的新娘。 波光里的艳影 在我的心头荡漾。 软泥上的青荇 油油的在水底招摇。 在康河的柔波里, 我甘心做一条水草。 那榆荫下的一潭 不是清泉,是天上虹, 揉碎在浮藻间, 沉淀着彩虹似的梦。 寻梦,撑一支长篙, 向青草更青处漫溯。 满载一船星辉, 在星辉斑斓里放歌。 但我不能放歌, 悄悄是别离的笙箫。 夏虫也为我沉默, 沉默是今晚的康桥。 悄悄地我走了, 正如我悄悄地来。 我挥一挥衣袖, 不带走一片云彩。

Từ

Hành hương tử – Tô Thức

  行香子 蘇軾 清夜無塵 月色如銀 酒斟時須滿十分 浮名浮利 虛苦勞神 嘆隙中駒 石中火 夢中身 雖抱文章開口誰親 且陶陶 樂盡天真 幾時歸去 做個閒人 對一張琴 一壺酒 一溪雲 Hành hương tử Tô Thức Thanh dạ vô trần, nguyệt sắc như ngân. Tửu châm thời, tu mãn thập phân. Phù danh phù lợi, hư khổ lao thần. Thán khích trung câu, thạch trung hỏa, mộng…

Read More

Từ

Bồ Tát man – Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo

菩薩蠻(人人盡說江南好) 韋莊 人人盡說江南好 遊人只合江南老 春水碧於天 畫船聽雨眠 壚邊人似月 皓腕凝霜雪 未老莫還鄉 還鄉須斷腸 Bồ Tát Man (nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo) Vi Trang Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo, Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão. Xuân thủy bích ư thiên, Họa thuyền thính vũ miên. Lô biên nhân tự nguyệt, Hạo uyển ngưng sương…

Read More

Tác phẩm

Khai bút hộ

Đầu năm khai bút, ấy là truyền thống tốt đẹp trọng chữ thánh hiền của dân nước Nam ta vậy. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là mình lại khai bút (of course), mà còn khai bút hộ người khác nữa cơ! 2 năm nay, mỗi năm đều “khai bút” hộ anh Phú và…

Read More

Khải thư

Đảm Ba bi

Tên đầy đủ: Đại Nguyên sắc tứ Long Hưng tự Đại Giác Phổ Từ Quảng Chiếu Vô Thượng Đế Sư chi bi大元敕賜龍興寺大覺普慈光照無上帝師之碑 Tác giả: Triệu Mạnh Phủ 趙孟頫 (1254 – 1322) Thời gian: Năm Diên Hựu thứ 3 đời Nguyên (1316 sau CN.) Thể chữ: chủ yếu là Khải Đặc điểm thư pháp: Nửa đầu…

Read More

Tiếng Việt

“Mới”, “đã”, “rồi”, “thôi” và lượng chủ quan trong tiếng Việt

I Về tính chủ quan và vấn đề chủ quan hóa lời nói Theo J.Lyons, tính chủ quan (subjectivity) được định nghĩa như là dấu vết được thể hiện trên lời nói khi người nói đồng thời thể hiện lập trường, thái độ, tình cảm của mình trong lúc phát ngôn. Lượng chủ quan, theo…

Read More