The silent of Vadjra Guru Pema

班扎古鲁白玛的沉默

作者:扎西拉姆·多多

你见,或者不见我    See me, or see me not
我就在那里                I am here
不悲不喜。                 Without joy or tear

你念,或者不念我    Think of me, or think of me not
情就在那里                 Affection is here
不来不去。                  Despite the change of year

你爱,或者不爱我    Love me, or love me not
爱就在那里                Love is here
不增不减。                  And won’t my heart sear

你跟,或者不跟我    Come to me, or come to me not
我的手就在你手里   My hand is here
不舍不弃。                  In yours, without fear

来我的怀里                Be in my bosom,
或者                              Or
让我住进你的心里。 Let me live in your heart

默然 相爱                   Silent love
寂静 欢喜。                Halcyon happy.

_____________________

Về tác giả Jasilam Dodo: cô là một nhà thơ người Quảng Châu, đồng thời là một phật tử. Chưa có thông tin gì thêm.

Vadjra Guru Pema: tức đại sư Liên Hoa Sinh. Bài thơ được trích từ tập thơ 疑似风月(ngỡ là tình yêu), thực chất không liên quan gì đến tình yêu nam nữ, mà nói về đại sư Liên Hoa Sinh, với tấm lòng bác ái dành cho tất cả những người tin phật, và cả những người không nhìn thấy phật, không tin phật.

Nhiều người tưởng đây là một bài thơ tình của Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 Tsangyang Gyatso, nhưng tác giả thật sự là một nữ thi nhân đương đại người Quảng Châu, và đây cũng không phải bài thơ tình, như đã nói ở trên. Còn Tsangyang Gyatso, ông là một Đạt Lai kì lạ, viết khá nhiều thơ tình, và được lưu truyền rộng rãi ở cao nguyên Thanh Tạng, thơ của ông có được dịch nhiều ra tiếng Hán, nhưng chắc chắn không có bài thơ này.