Thẩm viên xuân – Tuyết (Mao Trạch Đông)

沁园春·雪

毛泽东

北國風光,千里冰封,萬里雪飘。
望長城內外,惟餘莽莽。
大河上下,頓失滔滔。
山舞銀蛇,原馳蠟象,欲與天公試比高。
須晴日,看紅妝素裹,分外妖嬈。

江山如此多嬌,引無數英雄競折腰。
惜秦皇漢武,略輸文采,唐宗宋祖,稍遜風騷。
一代天驕成吉思汗,只識彎弓射大雕。
俱往矣,數風流人物,還看今朝。

Thẩm viên xuân – Tuyết

Mao Trạch Đông

Bắc quốc phong quang, thiên lí băng phong, vạn lí tuyết phiêu.
Vọng Trường Thành nội ngoại, duy dư mãng mãng.
Đại hà thượng hạ, đốn thất thao thao.
Sơn vũ ngân xà, nguyên trì lạp tượng, dục dữ thiên công thí tỉ cao.
Tu tình nhật, khán hồng trang tố quả, phân ngoại yêu nghiêu.

Giang sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh chiết yêu.
Tích Tần Hoàng Hán Vũ, lược du văn thái, Đường Tông Tống Tổ, tiêu tốn phong tao.
Nhất đại thiên kiêu Thành Cát Tư Hãn, chỉ thức loan cung xạ đại điêu.
Câu vãng hĩ, sổ phong lưu nhân vật, hoàn khán kim triêu.