Đề mĩ nhân dao lỗ đồ (Lê Quang Định)

題美人搖櫓圖

黎光定

天然秀眉以堪餐
搖櫓佳人更可觀
楊柳風輕腰帶墜
芙蓉霜淡臉脂寒
微含春悶嬌無力
半露秋情影欲闌
卻恨丹青偏著筆
不將環佩畫紅顏

Thiên nhiên tú mị dĩ kham xan,
Dao lỗ giai nhân cánh khả quan.
Dương liễu phong khinh yêu đới trụy,
Phù dung sương đạm kiểm chi hàn.
Vi hàm xuân muộn kiều vô lực,
Bán lộ thu tình ảnh dục lan.
Khước hận đan thanh thiên trước bút,
Bất tương hoàn bội họa hồng nhan.

Dịch nghĩa:

Thơ đề tranh người đẹp chèo thuyền

Vẻ đẹp tự nhiên khiến người ta thèm như có thể ăn được,
Có người đẹp bơi thuyền lại càng thêm ưa mắt.
Dải lưng như gió nhẹ thổi dương liễu,
Phấn lạnh trên khuôn mặt như hoa phù dung trong sương nhạt.
Phảng phất chút xuân buồn, mong manh yếu ớt.
Lại lộ chút tình thu, hình bóng như chực tan.
Chỉ hận kẻ vẽ tranh thực quá thiên vị,
Không mang ngọc hoàn, ngọc bội ra để vẽ người đẹp.