Tác phẩm

Bút cứng phá giấy chơi

Vẫn chưa có tiền để mua lấy lọ mực viết bút lông, lại lôi bút sắt ra nghịch tiếp vậy! Viết 1 bài nộp lên Thư Họa Việt Nam, còn dư mực trong bút, chơi nốt bài nữa cho vui. Bài 1: Nam quốc sơn hà (kì thực không thích viết những bài quá quen…

Read More

Thơ hiện đại

The silent of Vadjra Guru Pema

班扎古鲁白玛的沉默 作者:扎西拉姆·多多 你见,或者不见我    See me, or see me not 我就在那里                I am here 不悲不喜。                 Without joy or tear 你念,或者不念我    Think of me, or think of me not 情就在那里                 Affection is here 不来不去。                  Despite the change of year 你爱,或者不爱我    Love me, or love me not 爱就在那里                Love is here 不增不减。                  And won’t…

Read More