Văn sử thú đàm

Lại nói chuyện “hack” bài thời cổ

Trước tôi có nói đến mấy bài thơ thời Lý – Trần thực ra là… hack (nói trắng ra là “đạo văn đạo thơ” – một phần hoặc gần như toàn bộ) thơ của Trung Hoa, các bạn có thể xem lại tại đây. Hôm nay đọc được thêm một tích truyện lưu truyền trong…

Read More

Bản nháp

Kim phong ngọc lộ

Nhân ngày Thất Tịch, hứng lên cũng viết đại một bức, lấy đôi câu trong bài Thước Kiều Tiên của Tần Quán đề rằng: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, Tiện thắng khước nhân gian vô số.

Đường luật

Nhất thụ lê hoa – Tô Đông Pha

十八新娘八十郎 蒼蒼白髮對紅妝 鴛鴦被裡成雙夜 一樹梨花壓海棠 Thập bát tân nương, bát thập lang, Thương thương bạch phát đối hồng trang. Uyên ương bị lí thành song dạ, Nhất thụ lê hoa áp hải đường. Tạm dịch thơ: Gái xoan lấy lão làm chồng, Tóc sương lại có má hồng kề bên. Chăn uyên ương ấy một đêm,…

Read More

Từ

Hành hương tử – Tô Thức

  行香子 蘇軾 清夜無塵 月色如銀 酒斟時須滿十分 浮名浮利 虛苦勞神 嘆隙中駒 石中火 夢中身 雖抱文章開口誰親 且陶陶 樂盡天真 幾時歸去 做個閒人 對一張琴 一壺酒 一溪雲 Hành hương tử Tô Thức Thanh dạ vô trần, nguyệt sắc như ngân. Tửu châm thời, tu mãn thập phân. Phù danh phù lợi, hư khổ lao thần. Thán khích trung câu, thạch trung hỏa, mộng…

Read More

Từ

Thanh thanh mạn (Lý Thanh Chiếu)

聲聲慢 李清照 尋尋覓覓, 冷冷清清, 淒淒慘慘戚戚。 乍暖還寒時候, 最難將息。 三杯兩盞淡酒, 怎敵他 晚來風急? 雁過也, 正傷心, 卻是舊時相識。 滿地黃花堆積, 憔悴損, 如今有誰堪摘? 守著窗兒, 獨自怎生得黑? 梧桐更兼細雨, 到黃昏, 點點滴滴。 這次第, 怎一個愁字了得!

Đường luật

Thôn cư thư hỉ (Lục Du)

村居書喜 陸遊 紅橋梅市曉山橫, 白塔樊江春水生。 花氣襲人知驟暖, 鵲聲穿樹喜新晴。 坊場酒賤貧猶醉, 原野泥深老亦耕。 最喜先期官賦足, 經年無吏叩柴荊。 Âm Hán Việt: Hồng kiều mai thị hiểu sơn hoành, Bạch tháp Phàn giang xuân thủy sinh. Hoa khí tập nhân tri sậu noãn, Thước thanh xuyên thụ hỉ tân tình. Phường trường tửu tiện bần do túy, Nguyên dã nê thâm lão diệc canh.…

Read More

Từ

Vũ lâm linh (Liễu Vĩnh)

雨霖鈴 柳永 寒蟬淒切 對長亭晚驟雨初歇。 都門帳飲無緒。 留戀處蘭舟催發。 執手相看淚眼, 竟無語凝噎。 念去去, 千里煙波。 暮靄沉沉楚天闊。 多情自古傷離別, 更那堪冷落清秋節? 今宵酒醒何處? 楊柳岸曉風殘月。 此去經年, 應是良辰好景虛設。 便縱有千種風情, 更與何人說? Âm Hán Việt: Vũ Lâm Linh (Liễu Vĩnh) Hàn thiền thê thiết, Đối trường đình vãn sậu vũ sơ yết. Đô môn trướng ẩm vô tự, Lưu luyến xứ, lan chu thôi phát. Chấp thủ tương…

Read More