Đường luật

Vô đề – Lỗ Tấn

無題 魯迅 慣於長夜過春時,挈婦將雛鬢有絲。夢裡依稀慈母淚,城頭變幻大王旗。忍看朋輩成新鬼,怒向刀叢覓小詩。吟罷低眉無寫處,月光如水照緇衣。 Vô đề Lỗ Tấn Quán ư trường dạ quá xuân thì,Khiết phụ tương sồ mấn hữu ti.Mộng lí y hi từ mẫu lệ,Thành đầu biến huyễn đại vương kì.Nhẫn khan bằng bối thành tân quỷ,Nộ hướng đao tòng mịch tiểu thi.Ngâm bãi đê mi vô tả xứ,Nguyệt quang như thủy chiếu truy…

Read More

Quốc gia khác

Hữu khách (Kim Si-seup)

有客 金時習 有客清平寺 春山任意游 鳥啼孤塔靜 花落小溪流 佳菜知時秀 香菌過雨柔 行吟入山洞 消我百年憂 Hữu khách Thanh Bình tự, Xuân sơn nhậm ý du. Điểu đề cô tháp tĩnh, Hoa lạc tiểu khê lưu. Giai thái tri thời tú, Hương khuân quá vũ nhu. Hành ngâm nhập sơn động, Tiêu ngã bách niên ưu. Chú: Kim Si-seup (Kim Thời…

Read More

Cổ thi Việt Nam

Đề mĩ nhân dao lỗ đồ (Lê Quang Định)

題美人搖櫓圖 黎光定 天然秀眉以堪餐 搖櫓佳人更可觀 楊柳風輕腰帶墜 芙蓉霜淡臉脂寒 微含春悶嬌無力 半露秋情影欲闌 卻恨丹青偏著筆 不將環佩畫紅顏 Thiên nhiên tú mị dĩ kham xan, Dao lỗ giai nhân cánh khả quan. Dương liễu phong khinh yêu đới trụy, Phù dung sương đạm kiểm chi hàn. Vi hàm xuân muộn kiều vô lực, Bán lộ thu tình ảnh dục lan. Khước hận đan…

Read More

Quốc gia khác

Trần tình thượng thái úy thi (Choe Chi-won)

陳情上太尉詩 崔致遠 海內誰憐海外人 問津何處是通津 本求食祿非求利 只爲榮親不爲身 客路離愁江上雨 故園歸夢日邊春 濟川幸遇恩波廣 願濯凡纓十載塵 Hải nội thùy liên hải ngoại nhân, Vấn tân, hà xứ thị thông tân? Bản cầu thực lộc phi cầu lợi, Chỉ vị vinh thân bất vị thân. Khách lộ li sầu giang thượng vũ, Cố viên quy mộng nhật biên xuân. Tế Xuyên hạnh…

Read More