Tác phẩm

Khai bút đầu xuân Quý Tị 2013

Năm mới Quý Tị khai bút đầu xuân cho đúng phong tục đầu năm. Chính văn: Chung Nhật Kiền Kiền Lạc khoản: “Dịch, Càn, Cửu Tam” viết: quân tử chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ, vô cữu. (quân tử ngày ngày hăng hái làm việc, buổi tối cảnh giác như nguy hiểm sắp…

Read More

Tác phẩm

Giao thừa khai bút Nhâm Thìn 2012

Công đoạn chuẩn bị khai bút đã hoàn tất như hình trên. Nhân năm Rồng, khai bút lấy 3 chữ “Long Vân Hội”, tất nhiên là hi vọng năm Rồng gặp nhiều may mắn, sớm “thăng” khỏi chương trình thạc sĩ và tiến thêm bước nữa nếu có thể rồi. Lạc khoản 1: Nhâm Thìn…

Read More

Tác phẩm

Khai bút hộ

Đầu năm khai bút, ấy là truyền thống tốt đẹp trọng chữ thánh hiền của dân nước Nam ta vậy. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là mình lại khai bút (of course), mà còn khai bút hộ người khác nữa cơ! 2 năm nay, mỗi năm đều “khai bút” hộ anh Phú và…

Read More

Tác phẩm

Khai bút đầu xuân

Khai bút đầu xuân là tục lệ tốt đẹp của dân tộc ta và của… mình. Mỗi năm mình sẽ nghĩ một nội dung gì đấy để khai bút, thường là ngắn gọn thôi, chứ không đủ sức làm bài thơ đâu. Năm ngoái viết 2 chữ “Định Tâm”定心, Định Tâm là danh từ, tức…

Read More