Văn sử thú đàm

Thuyết “thư cưu”

Quan quan thư cưu, Tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. 關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 (trích thơ “quan thư”, thuộc phần “Nam phong”, sách Kinh Thi) Đây là bài thơ đầu tiên trong Kinh Thi, là một bài thơ tình, kể về nỗi nhớ nhung của chàng trai với cô gái khi chàng…

Read More