Văn sử thú đàm

Cạnh tranh và phát triển

Nhân lúc soạn một ít tài liệu về lịch sử Việt Nam, có tìm hiểu một vài vấn đề về sự phát triển của dân tộc thời nguyên thủy, thiết nghĩ cũng khá thú vị nên muốn chia sẻ với mọi người tại đây. Trước hết, điều đầu tiên phải nói rằng, cái gọi là…

Read More

Văn sử thú đàm

Suy nghĩ về điển tích “tọa hoài bất loạn”

Nhân đọc sách của chuyên gia tính cách học Lạc Gia (Trung Quốc) có nhắc đến chuyện “tọa hoài bất loạn”, thấy hay, thuật lại và bổ sung thêm vài ý kiến như sau: Liễu Hạ Huệ, họ Triển, tên Hoạch, chữ là Tử Cầm, vùng thực ấp của ông tên là Liễu Hạ, thụy…

Read More