Văn sử thú đàm

Suy nghĩ về điển tích “tọa hoài bất loạn”

Nhân đọc sách của chuyên gia tính cách học Lạc Gia (Trung Quốc) có nhắc đến chuyện “tọa hoài bất loạn”, thấy hay, thuật lại và bổ sung thêm vài ý kiến như sau: Liễu Hạ Huệ, họ Triển, tên Hoạch, chữ là Tử Cầm, vùng thực ấp của ông tên là Liễu Hạ, thụy…

Read More