Đường luật

Vô đề – Lỗ Tấn

無題 魯迅 慣於長夜過春時,挈婦將雛鬢有絲。夢裡依稀慈母淚,城頭變幻大王旗。忍看朋輩成新鬼,怒向刀叢覓小詩。吟罷低眉無寫處,月光如水照緇衣。 Vô đề Lỗ Tấn Quán ư trường dạ quá xuân thì,Khiết phụ tương sồ mấn hữu ti.Mộng lí y hi từ mẫu lệ,Thành đầu biến huyễn đại vương kì.Nhẫn khan bằng bối thành tân quỷ,Nộ hướng đao tòng mịch tiểu thi.Ngâm bãi đê mi vô tả xứ,Nguyệt quang như thủy chiếu truy…

Read More