Văn sử thú đàm

Tây Du thần tiên phổ

Như ngày trước, tôi đã kể đôi câu chuyện về các nhân vật trong Tây Du Kí, lại có thêm một bài bàn riêng về yêu quái, nay gặp lúc thư nhàn, đọc lại những thần tích của Tàu, mà đem ra đây, thêm nốt bài nữa về Tây Du cho đủ bộ, bàn về…

Read More

Văn sử thú đàm

Tây Du Kí yêu quái phiếm đàm

Hôm trước có viết bài Tây Du loạn điểm nói về bốn thầy trò, tự cho rằng như thế là thiệt thòi cho anh em yêu quái, nay xin điểm qua vài nét về yêu quái trong Tây Du Kí, coi như có trước có sau, mà sau này có thời gian cũng xin thử…

Read More

Văn sử thú đàm

Tây Du loạn điểm

Cảm nghĩ bất chợt sau khi theo dõi vài bản Tây Du Kí Đường Tăng Hình tượng Đường Tăng “sâu đậm” nhất trong mắt khán giả xem truyền hình chắc là hình tượng một ông hòa thượng béo trắng, mặt mũi thanh tú, đi đâu cũng đội mũ mặc áo nghiêm chỉnh, gặp yêu quái…

Read More