Tiếng Việt

Đôi điều về bài bạc

Thuật ngữ về bài bạc ở trong tiếng Việt có nhiều, nhưng ít thấy có người nói tới nguồn gốc, tra cứu rất khó khăn. Hôm nay hứng thú lên tìm hiểu thử đôi chút về thuật ngữ cờ bạc, cũng tìm được một số thông tin thú vị muốn chia sẻ cùng bạn đọc.…

Read More