Văn sử thú đàm

2 vấn đề về quốc sử

Trong tình hình ai cũng kêu ca điểm môn sử thi đại học quá thấp như hiện nay, thêm 1 bài hay bớt 1 bài kêu ca về tình hình chắc cũng chẳng có vấn đề gì, nên tôi sẽ không kêu ca thêm nữa. Tôi chỉ kêu ca về những bài kêu ca trên…

Read More