Văn sử thú đàm

Tống Giang vs. Lưu Bị

Tống Giang là đầu lĩnh Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử, Lưu Bị là nhân vật sớm hơn, Hán Chiêu Liệt Đế nước Tây Thục thời Tam Quốc. Hai nhân vật này được La Quán Trung và Thi Nại Am thay nhau PR rất ác trên truyền thông. Tuy đã quen thuộc, nhưng hai…

Read More

Văn sử thú đàm

Bàn về cái tên “Tam Quốc Chí”

Hôm trước xem một bài nào đó về Tam Quốc, thấy tác giả liên tục nhắc tới “Tam Quốc Chí”, trong khi hoàn toàn đang nói về “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, chợt nhớ ra một chuyện thú vị: dân ta có nhiều người lẫn lộn hai cái tên này với nhau. “Tam Quốc Chí” và…

Read More