Văn sử thú đàm

Họa thơ trộm gà

“Họa thơ” tức là một người làm một bài thơ (thường là Đường luật), người “họa” sẽ phải sử dụng tất cả các chữ gieo vần. Nói tóm lại, bài thơ ra và bài thơ họa lại có các chữ gieo vần giống nhau. Còn nhớ ngày bé nghe được một chuyện họa thơ khá…

Read More

Cổ thi Việt Nam

Đề mĩ nhân dao lỗ đồ (Lê Quang Định)

題美人搖櫓圖 黎光定 天然秀眉以堪餐 搖櫓佳人更可觀 楊柳風輕腰帶墜 芙蓉霜淡臉脂寒 微含春悶嬌無力 半露秋情影欲闌 卻恨丹青偏著筆 不將環佩畫紅顏 Thiên nhiên tú mị dĩ kham xan, Dao lỗ giai nhân cánh khả quan. Dương liễu phong khinh yêu đới trụy, Phù dung sương đạm kiểm chi hàn. Vi hàm xuân muộn kiều vô lực, Bán lộ thu tình ảnh dục lan. Khước hận đan…

Read More

Quốc gia khác

Trần tình thượng thái úy thi (Choe Chi-won)

陳情上太尉詩 崔致遠 海內誰憐海外人 問津何處是通津 本求食祿非求利 只爲榮親不爲身 客路離愁江上雨 故園歸夢日邊春 濟川幸遇恩波廣 願濯凡纓十載塵 Hải nội thùy liên hải ngoại nhân, Vấn tân, hà xứ thị thông tân? Bản cầu thực lộc phi cầu lợi, Chỉ vị vinh thân bất vị thân. Khách lộ li sầu giang thượng vũ, Cố viên quy mộng nhật biên xuân. Tế Xuyên hạnh…

Read More