Đường luật

Nhất thụ lê hoa – Tô Đông Pha

十八新娘八十郎 蒼蒼白髮對紅妝 鴛鴦被裡成雙夜 一樹梨花壓海棠 Thập bát tân nương, bát thập lang, Thương thương bạch phát đối hồng trang. Uyên ương bị lí thành song dạ, Nhất thụ lê hoa áp hải đường. Tạm dịch thơ: Gái xoan lấy lão làm chồng, Tóc sương lại có má hồng kề bên. Chăn uyên ương ấy một đêm,…

Read More