Tán chuyện

Khói mây vương giấy – nhân sinh vị nghệ thuật

Vì tôi lại chợt thấy, người ta tranh cãi nhau chuyện “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh”… Tôi không rõ lắm cái thứ “nhân sinh” ở đây là nhân sinh của ai? Nhân sinh của quan khách tới thưởng lãm ư? Hình như không phải. Chúng tôi vẫn cho rằng…

Read More