Tiếng Việt

Luận về từ “hạn” trong tiếng Việt

Trong tiếng Việt, từ “hạn” có nhiều nghĩa, ngoài nghĩa là “thời hạn” ra, người Việt nói “hạn” còn có nghĩa là “vận rủi”, “chuyện không may”; mà “đại hạn” thì dễ là tai nạn nặng hoặc gặp Các Mác, Lê nin lắm! Vậy từ đâu ra nghĩa này? “Hạn” là từ Hán Việt, chữ…

Read More

Văn sử thú đàm

Mạn đàm: Tử Vi Đẩu Số và văn hóa phương Đông

Tử vi đẩu số là một trong những chi của ngành dự trắc học phương Đông, rất thịnh hành ở Việt Nam. Bỏ qua những điều huyền hoặc, thì Tử vi thực sự là một dấu ấn văn hóa tuyệt vời, một đỉnh cao trí tuệ về logic học, dự trắc học, toán học, thống…

Read More