Tán chuyện

Những cách phá bút lông phổ biến nhất (lược dịch)

Bút lông, một trong “văn phòng tứ bảo”, là dụng cụ không thể thiếu đối với bất kì ai học thư pháp. Sau đây là lược dịch một bài viết của một trang mạng Trung Quốc nói về  các kiểu sử dụng dẫn đến hỏng bút lông: Để bút qua đêm không rửa: Mức độ…

Read More