Văn sử thú đàm

Lại nói về “cầm tinh”

Từ “cầm tinh” tương đối quen thuộc đối với người Việt Nam, khi kể về tuổi, người Việt cho rằng sinh năm nào thì cầm tinh con đó, sinh năm Tí thì cầm tinh con chuột, sinh năm Sửu thì cầm tinh con trâu… Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của từ “cầm tinh” lại…

Read More

Văn sử thú đàm

Mạn đàm: Tử Vi Đẩu Số và văn hóa phương Đông

Tử vi đẩu số là một trong những chi của ngành dự trắc học phương Đông, rất thịnh hành ở Việt Nam. Bỏ qua những điều huyền hoặc, thì Tử vi thực sự là một dấu ấn văn hóa tuyệt vời, một đỉnh cao trí tuệ về logic học, dự trắc học, toán học, thống…

Read More