Bản nháp

Nhàn rỗi tập viết chơi

Đêm qua nhàn rỗi mang giấy ra đập phá chơi chơi, chẳng ưng bài nào, post lên cho vui thôi vậy. Vũ Lâm Linh (Hàn thiền thê thiết) – Liễu Vĩnh Tân xuất ngục học đăng sơn – Hồ Chí Minh

Từ

Vũ lâm linh (Liễu Vĩnh)

雨霖鈴 柳永 寒蟬淒切 對長亭晚驟雨初歇。 都門帳飲無緒。 留戀處蘭舟催發。 執手相看淚眼, 竟無語凝噎。 念去去, 千里煙波。 暮靄沉沉楚天闊。 多情自古傷離別, 更那堪冷落清秋節? 今宵酒醒何處? 楊柳岸曉風殘月。 此去經年, 應是良辰好景虛設。 便縱有千種風情, 更與何人說? Âm Hán Việt: Vũ Lâm Linh (Liễu Vĩnh) Hàn thiền thê thiết, Đối trường đình vãn sậu vũ sơ yết. Đô môn trướng ẩm vô tự, Lưu luyến xứ, lan chu thôi phát. Chấp thủ tương…

Read More