Hán - Việt

Âm Hán Việt cổ và âm Hán đã Việt hóa

Tác giả: Vương Lực. Giới thiệu: Vương Lực (1900-1986), tên chữ là Liễu Nhất, người huyện Bác Bạch, tỉnh Quảng Tây, là nhà ngôn ngữ học danh tiếng của Trung Quốc, một trong những người đặt nền móng cho ngôn ngữ học hiện đại Trung Quốc. Trong khoảng năm 1939 – 1940, ông sang Việt…

Read More